Schrijven met zetmeel

1.Onderzoeksvraag

Hoe kan je een boodschap die geschreven is met zetmeel zichtbaar maken?

2.Voorbereiding

a.Begrippen als achtergrond voor experiment

 • Oxidatie: een chemisch proces waarbij het oxidatiegetal van een element stijgt en elektronen worden afgestaan.
 • Oxidator: is een stof die in een redoxreactie elektronen opneemt.
 • Oxidatiegetal: of bindingsvermogen van een element geeft het aantal elektronen aan dat een atoom opneemt of afgeeft wanneer het overgaat in ionaire vorm.
 • Reductie: een chemisch proces waarbij het oxidatiegetal van een element daalt en elektronen worden opgenomen.
 • Reductor: is een stof die tijdens een redoxreactie elektronen afgeeft.
 • Redoxreactie: of elektronenuitwisselingsreactie is een reactie waarbij het oxidatiegetal van één atoom toeneemt en het oxidatiegetal van een ander atoom afneemt.

b.Materiaal + stoffen

 • 1 klein bekerglas
 • 3 bekerglazen van 250ml
 • Grote witte filtreerpapieren
 • Kookplaat
 • 2 verstuivers
 • chronometer
 • I2
 • KI
 • 1 g (aardappel)zetmeel
 • Na2S2O3.5H2O

c. Bereiding oplossingen

Zetmeeloplossing:

 • Breng in het kleine bekerglas 1 g zetmeel opgelost in 10 ml gedestilleerd water.
 • Kook 50 ml gedestilleerd water.
 • Voeg de zetmeeloplossing toe aan het kokend water.
 • Kook het mengsel verder gedurende ongeveer 5 minuten.
 • Leng het mengsel verder aan tot 100ml.

Joodoplossing :

 • Weeg 1,3 g I2 af in een bekerglaasje.
 • Voeg 2,6 g KI toe (ongeveer 2 keer zoveel als het I2).
 • Voeg ongeveer 1,5 mL water toe en zwenk (enkele seconden) tot het jood
  is opgelost.
 • Vul aan tot 10 mL.
 • Deze oplossing moet je voor gebruik verdunnen tot oranje-geel.

Na2S2O3 – oplossing:

– Los 2,32g Na2S2O3 op in 100 ml H2O 0,1 mol/l

d.Opstelling (foto)

e.Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Doe de joodoplossing en de natriumthiosulfaatoplossing in een verstuiver.
 2. Schrijf een boodschap met de zetmeeloplossing.
 3. Laat de boodschap drogen.
 4. Besproei de boodschap met de joodoplossing.
 5. De boodschap wordt zwart.
 6. Laat drogen.
 7. Besproei de boodschap met de Na2S2O3 – oplossing

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

C6H10O5 + I2 –> complex jood en zetmeel

paars

I2 + 2S2O32- –> 2I + S4O62- kleurloos

De blauwzwarte kleur ontstaat op het equivalentiepunt bij de reactie tussen zetmeel en I2. I2 kunnen we gebruiken als indicator om zetmeel aan te tonen. Na het equivalentiepunt wordt de oplossing terug kleurloos.

Tijdens de reactie tussen Na2S2O3 en de zetmeel- dijoodoplossing wordt thiosulfaat geoxideerd. Het dijood wordt gereduceerd tot jodide.  Hierdoor is de complexatie tussen dijood en zetmeel verloren gegaan. De oplossing wordt terug kleurloos en zo kunnen we deze niet meer lezen.

5. Aanvullingen

KLIKKLIK

Aanmelden

3 × 5 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »