Kies pagina               

Bouw van een Daniëll cel

1.Onderzoeksvraag

Hoe maken we een batterij?

2.Voorbereiding

Materiaal + stoffen

 • Bekerglaasjes of potjes ca. 30-50 ml.
 • Filterpapier (bv koffiefilter- papier)
 • Multimeter en kabels
 • Kopersulfaat (CuSO4)
 • Zinksulfaat (ZnSO4)
 • Kaliumchloride (KCl)
 • Demiwater
 • Cu-staafje of plaatje
 • Zn-staafje of plaatje

Opstelling (foto)

Etiketten

 

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Bereid oplossing van 0.1 M Kopersulfaat.
 2. Bereid een oplossing van 0.1M Zinksulfaat.
 3. Giet de oplossingen in de bekerglaasjes.
 4. Plaats in de koperoplossing het koperstaafje.
 5. Plaats in de Zinkoplossing het zinkstaafje.
 6. Bereid een verzadigde oplossing van KCl.
 7. Doop hier een reepje filterpapier mee.
 8. Verbindt de multimeter met de staafjes, de + aan het koper en de – aan het zink.
 9. Plaats het reepje filterpapier met een kant in de koper- en de andere kant in de zinkoplossing.
 10. Meet voltage (V) en ampère (mA)

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

De halfvergelijking aan de anode is:

Aan de andere elektrode wordt het koper(II)ion gereduceerd; het Cu2+ ion neemt twee elektronen op en slaat als een koperlaagje op de kathode neer.

De ontstane zinkionen zullen in het verdunde zwavelzuur de H3O+ ionen vervangen die door de poreuze pot diffunderen. Deze H3O+ ionen vervangen de omgezette Cu2+ ionen uit de koper(II)sulfaat oplossing.

 

5. Aanvullingen

Bronnen

KLIKKLIK  – KLIK

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »