0 items

Productie van twee gassen uit ammoniumchloride

1.Onderzoeksvraag

Welke gassen ontstaan er als we ammoniumchloride verhitten?

2.Voorbereiding

Materiaal + stoffen

  • Glaswol
  • Universele indicator
  • Bunsenbrander
  • Houten tang
  • ammoniumchloride

Opstelling (foto)

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Vul de proefbuis voor ¼ met ammoniumchloride.
  2. Breng bovenaan de proefbuis een prop glaswol. Bevochtig het universele indicatorpapier.
  3. Verhit de ammoniumchloride over de bunsenbrander en breng deze aan het uiteinde van de proefbuis.
  4. Bij verhitten wordt het universele indicatorpapier verschillend gekleurd agv het verschil in pH tussen de vrijgekomen gassen.

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

a.Optredende reacties

NH4Cl –> HCl + NH3

b.Besluit

Het indicatorpapier verkleurt vanboven rood omdat het zure HCl lichter is, vanonder kleurt het blauw, de ammoniak is zwaarder dan de HCl..

5. Aanvullingen

Een deel van het ammoniumchloride ontleedt. De gevormde ammoniak, lichter dan lucht, stijgt in de reageerbuis omhoog en kleurt het indicatorpapier blauw. De ammoniak verdwijnt uit de buis. Na enige tijd v erzamelt zich steeds meer HCl in de buis. Dat vormt voor een deel met nog aanwezig ammoniak weer salmiak en dat zichtbaar wordt als neerslag in de buis. Daarna krijgt waterstofchloride de kans langs de rand van de buis te ontsnappen, waarbij het gas het indicatorpapier rood kleurt. Sporen water katalyseren zowel de ontledingsreactie als de vorming van salmiak.

Bronnen

KLIK

Aanmelden

twaalf + zeven =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »