pH van zure snoepjes

1.Onderzoeksvraag

Wat nemen we waar wanneer we een “zure mat” snoepje in water doen?

2.Voorbereiding

a.Begrippen als achtergrond voor experiment

  • Zuur
  • Hydroxide
  • pH meter

b. Materiaal + stoffen

  • Zure maten
  • Gedemineraliseerd water
  • pH meter

c.Opstelling (foto)

 

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Meet de pH van gedemineraliseerd water.
  2. Leg een zuur snoepje in dit water.
  3. Meet nu de pH van de oplossing

b.Waarneming (+ foto’s)

De pH van de oplossing is lager dan de oorspronkelijke pH.

pH water = 6,3

pH water met zure aardbei mat in = 3,4

4.Reflecteren

De zure snoepjes bevatten citroenzuur als deze in contact komen wat water lost dit op in het water en daalt de pH van dit water.

5. Aanvullingen

KLIK

Aanmelden

twintig + zeven =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »