0 items

pH van water als functie van temperatuur

1.Onderzoeksvraag

Hebben waterstalen op verschillende temperaturen een verschillende pH?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

  • waterstalen
  • waterbaden bij 25, 35 en 45°C
  • pH meter

b.Opstelling (foto)

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

Meet de pH van de 3 waterstalen.

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

Bij 45°C bevat water tweemaal zoveel H3O+ ionen en OH ionen als bij 24°C.

H2O –> H3O+ + OH

 

5. Aanvullingen
  • Neem gedestilleerd water want in kraantjeswater zitten ionen die bufferend werken.
  • Koel ook een staal af, dan heb je waarden die meer uiteenlopend zijn.

 

Aanmelden

5 + 15 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »