0 items

pH van verschillende soorten water

1.Onderzoeksvraag

Verschilt de pH van plat, licht en fel bruisend water?

2.Voorbereiding

a.Begrippen als achtergrond voor experiment

  • pH=maat voor het zuur/basisch karakter van een stof    = negatief logaritme van de H+ conc.

b.Materiaal + stoffen

  • Van hetzelfde merk: water zonder bruis, met lichte bruis en met felle bruis
  • pH-meter
3.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Breng van de drie soorten water steeds een kleine hoeveelheid in een bekerglaasje.
  2. Meet van de drie soorten de pH-waarde en noteer deze in de tabel.
  3. Spoel na iedere meting de pH-meter af in het vierde bekerglas dat gevuld is met leidingwater.
4.Reflecteren

De pH’s verschillen, hoe meer bruis hoe zuurder. Dit als resultaat van de grotere aanwezigheid CO2.

  • Plat:7,4
  • Licht bruisend: 5,8
  • Felbruisend: 5,4

 

Aanmelden

zestien − zeven =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »