Kies pagina               

Permanganaatfontein

Filmfragment
1.Onderzoeksvraag
Welke kleur ontstaat er bij het toevoegen van kaliumpermanganaat kristal bij zwavelzuur en oxaalzuur?
2.Voorbereiding

Materiaal + stoffen

  • Proefbuis
  • Spatel
  • Kaliumpermanganaat
  • Verdund zwavelzuur 0,5 mol/l
  • Oxaalzuur

Opstelling (foto)

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Breng in de proefbuis enkele ml 5% oxaalzuuroplossing.
  2. Voeg in dat proefbuisje nog enkele ml zwavelzuuroplossing aan toe om het wat aan te zuren.
  3. Breng hierin een kristal kaliumpermanganaat.

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

Permanganaationen worden in zuur milieu door oxaalzuur omgezet in kleurloze Mn2+ ionen. Hierbij oxideert oxaalzuur tot gasvormig CO2. De reactie wordt gekatalyseerd door de gevormde Mn2+ waardoor de reactiesnelheid toeneemt.

2 KMnO4 + 5 H2C2O4 + 3 H2SO4 –> 2 MnSO4 + 10 CO2 + K2SO4 + 8 H2O

Zetten we alle oxidatietoestanden van mangaan op een rij:

Als kaliumpermanganaat wordt opgelost in water, splitst het in de ionen K+(aq) en MnO4(aq). Het MnO4(aq)-ion reageert met oxaalzuur, hierbij komt onder andere koolstofdioxide (CO2) vrij. Omdat CO2 slecht oplosbaar is en bovendien een veel kleinere dichtheid heeft dan water, stijgt het naar de oppervlakte. In zijn kielzog neemt het daarbij ook wat opgelost MnO4(aq) mee. Die MnO4(aq)-ionen veroorzaken de paarse kleur. Deze proef lukt het best in een zuur milieu, vandaar de toevoeging van het zwavelzuur aan het begin van de proef. Na verloop van tijd verkleurt het mengsel van paars naar bruinachtig.

5. Aanvullingen

KLIK

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »