Oplossen van kalksteen in citroensap

1.Onderzoeksvraag

Is citroensap zuur genoeg om kalksteen op te lossen?

2.Voorbereiding

.Materiaal + stoffen

  • Gefiltreerd citroensap
  • Kalksteen (kleine blokjes)
  • Kalkwater
  • Een proefbuis met doorboorde stop en glazen buisje wat uitmondt in een ander proefbuisje gevuld met kalkwater

Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

Vul 5 ml citroensap in de proefbuis en breng hierbij een stukje kalksteen. Leid het gevormde gas naar het kalkwater.

b.Waarneming (+ foto’s)

Het stukje kalksteen lost volledig op in het citroensap en het gevormde gas zorgt voor een neerslag van het (vers bereide) kalkwater

4.Reflecteren

Het kalksteen reageert met het citroenzuur dat aanwezig is in het citroensap. Hierbij wordt CO2 gevormd. Deze vorming van CO2 zorgt voor de vertroebeling van het kalkwater door de vorming van calciumcarbonaat.

 

Aanmelden

zeventien + zes =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »