Oplosbaarheid van ethylacetaat

1.Onderzoeksvraag

Is ethylacetaat oplosbaar in water?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

  • Grote proefbuizen
  • Maatbeker 100 ml
  • Warmwaterbad
  • Scheidtrechter
  • Ethylacetaat
  • Natriumchloride
  • dijood

b.Opstelling (foto)

c.Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

b.Waarneming (+ foto’s)

Bij proefbuis 1 (Ethylacetaat + NaCl + lugoloplossing): We zien dat de vloeistof oranje gekleurd is en er bovenaan een bruin laagje gevormd is.
Bij proefbuis 2 (Ethylacetaat + NaCl): We zien dat de vloeistof oranje gekleurd is.

4.Reflecteren

Ethylacetaat is zeer weinig oplosbaar in water. Het ethylacetaat dat toch opgelost is in het water, wordt in de eerste proefbuis uitgezouten. Dit wilt zeggen dat de zoutionen de plaats innemen van ethylacetaat en de dunne laag ethylacetaat bovenaan de proefbuis zit. Er treedt dus ontmenging op.

 

Aanmelden

veertien − elf =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »