Lichtgevende tonic

1.Onderzoeksvraag

Wat gebeurt er wanneer we een UV-lamp in de buurt van tonic houden?

2.Voorbereiding

a.Begrippen als achtergrond voor experiment

 • Fluorescentie: is een vorm van luminescentie waarbij een stof bestraald wordt met licht van een bepaalde golflengte en dan zelf licht van een (meestal) langere golflengte gaat uitzenden. Absorptie van fotonen met een bepaalde golflengte leidt in een dergelijk geval tot de bijna onmiddellijke uitzending van fotonen met een meestal langere golflengte.
 • Luminescentie: als atomen overgaan van een hogere naar een lagere energietoestand, wordt er soms licht uitgestraald.
 • Fotonen: Fotonen kunnen binnen een atoom ontstaan wanneer een elektron naar een lagere energietoestand terugvalt en de vrijkomende energie uitzendt in de vorm van een foton.

b.Materiaal + stoffen

 • UV-lamp
 • 2 bekerglazen
 • Water
 • Tonic
 • NaCl

c.Opstelling (foto)

e.Etiketten

 

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Voer de proef uit in een donkere ruimte en zet een UV-lamp aan.
 2. We plaatsen een hoeveelheid water in een bekerglas en een zelfde hoeveelheid tonic in een bekerglas voor de UV-lamp en zetten deze aan.
 3. Wat zie je?

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

Tonic gaat oplichten wanneer we dit in de buurt brengen van een UV-lamp. Tonic ziet er kleurloos en helder uit onder normaal licht maar is helder gekleurd onder ultra violet licht.

Wat we zien gebeuren is fluorescentie (zie begrippen voor achtergrond), waarbij een molecuul (in dit geval kinine) licht met een korte golflengte (UV-licht) absorbeert en het weer vrij geeft met een langere golflengte (zichtbaar licht). Kinine is een sterk fluorescerend molecuul.

Tonic ziet er kleurloos en helder uit onder normaal licht maar is helder gekleurd onder ultraviolet licht.Het toevoegen van NaCl zorgt voor een reductie van de fluorescentie emissie. Deze reductie noemt men fluorescentie “quenching”. Er vindt interactie plaats tussen het chloride ion en het elektronisch geëxciteerde kinine molecuul hetgeen resulteert in een reductie van de fluorescentie emissie

5. Aanvullingen

KLIK

Aanmelden

4 × drie =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »