Kleurrijk schilderij maken

1.Onderzoeksvraag

Hoe kunnen we een kleurrijk schilderij maken met melk en rode koolsap?

2.Voorbereiding

a.Begrippen als achtergrond voor experiment

 • pH, zuur, basen, neutraal

b.Materiaal + stoffen

 • Petrischalen
 • melk
 • Rode kool sap
 • HCl 0.1 mol/l
 • NaOH 0.1mol/l
 • NaHSO4

c.Opstelling (foto)

d.Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. voeg aan melk enkele druppels rode koolsap toe. Verspreid deze over het oppervlak van een petrischaal. (ongeveer 1 cm hoog)
 2. Laat op een plaats enkele druppels HCl-oplossing vallen.
 3. Laat op een andere plaats enkele druppels NaOH-oplossing vallen.
 4. In het midden worden enkele kristallen NaHSO4 gelegd.

b.Waarneming (+ foto’s)

 • Natriumhydroxide geeft groene vlekken
 • Zoutzuur geeft roze vlekken
 • De NaHSO4-kristallen geven een donker roze kleur.
4.Reflecteren

Wanneer er meer protonen beschikbaar zijn doordat er een zuur aanwezig is, wordt de kleur van het rodekoolsap roder.

Wanneer er weinig protonen beschikbaar zijn doordat er een base aanwezig is, wordt de kleur van het rodekoolsap geler.

 

Het natriumhydroxide is een base. Dit zal dus een protonacceptor zijn en protonen uit de omgeving van het rodekoolsap wegnemen. Hierdoor zal de kleurstof in het neutrale rodekoolsap, het anhydrobase, veranderen in chalcone. Dit heeft een groen/gele kleur afhankelijk van hoe basisch het natriumhydroxide is. (Hoe basischer, hoe geler.)

 

Het zoutzuur is een zuur. Dit zal dus een protondonor zijn. Er zullen dus protonen afgegeven worden door het zoutzuur en deze zullen reageren met het anhydrobase ter vorming van flavylium cation. Dit heeft een rode kleur.

5. Aanvullingen

KLIK

Aanmelden

3 × 4 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »