Kies pagina               

Ionbeweging deel 2

1.Onderzoeksvraag

Wat gebeurt er tijdens de elektrolyse van een oplossing van kopersulfaat/kaliumchromaat in agar-agar?

2.Voorbereiding

a.Begrippen als achtergrond voor experiment

 • Elektrolyse: Elektrolyse is een proces waarbij met een externe spanningsbron een niet-spontane redoxreactie optreedt.
 • Endo-energetische reactie: Een endo-energetische reactie is een reactie waarbij energie wordt opgenomen.

b.Materiaal + stoffen

 • Elektrolyse- petrischaal met metaalelektroden
 • Spanningsbron
 • Snoertjes met krokodillenklemmen
 • Spatel
 • Kookplaat
 • Demiwater
 • Agar-agar
 • Kaliumnitraat
 • Geconcentreerde ammonia
 • Kopersulfaat
 • Kaliumchromaat

c.Opstelling (foto)

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Bereid een agar-agar-gel, giet die in een plastic petrischaalVoeg 1g agar-agar en 1g KNO3 aan 90ml demiwater, breng de vloeistof aan de kook en laat het goed doorkoken tot deze helder is geworden. Voeg dan 10ml geconcentreerde ammonia toe.
 2. Giet uit in de petrischaal en laat afkoelen. Beschadig de gel zo min mogelijk met de elektroden, als deze erin worden gestoken. Los gelijke hoeveelheden kopersulfaat en kaliumchromaat op in zo weinig mogelijk demiwater en voeg hierna geconcentreerde ammonia toe tot de neerslag is opgelost.
 3. Bekijk na de kleur van de oplossing en voeg nog zoveel ammonia toe dat de oplossing in projectie doorzichtig is.
 4. Breng een snede aan in de gel op de middelloodlijn tussen de elektroden en breng met een pasteurpipet hierin enkele druppels van de groene oplossing;
 5. Zet de schaal klaar.
 6. Breng pas na afkoelen daarvan de schoon geschuurde elektroden door de gaatjes aan! Schakel de stroom in.

b.Waarneming (+ foto’s)

De groene streep wordt uiteen getrokken in een gele en een blauwe streep die elk in de richting van een elektrode bewegen. Bij ompolen komt de groene streep terug.

4.Reflecteren

CuSo4 –> Cu2+ + SO4

K2CrO4  –> 2 K+ + CrO42-

De koperionen van kopersulfaat gaan naar negatieve pool waardoor er een blauwe kleur naar daar trekt. De chromaationen van kaliumchromaat gaan naar de positieve pool waardoor er een gele kleur naar daar trekt.

5. Aanvullingen

KLIKKLIK KLIK

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »