Identificatie citroenzuur

1.Onderzoeksvraag

Hoe kunnen we citroenzuur aanduiden door identificatie van de functionele groepen?

2.Voorbereiding

a.Begrippen als achtergrond voor experiment

  • Oplossen, redoxreacties, evenwicht, organische stoffen

b.Materiaal + stoffen

  •   Cerium(IV)ammoniumnitraat, salpeterzuur 2mol/l, water, citroenzuur, broomthymolblauw, natriumloog, ethanol.
  •   4 reageerbuizen, 2 bekerglazen

c.Bereiding oplossingen

Verdunning salpeterzuur

msalpeterzuur 65% = 1,51 g/cm³ . 65g

msalpeterzuur 65% = 98,15 g

n = m/M                                                                            c = n/V

n = 98,15 g / 63 g/mol = 1,557 mol                           c = 1,557 mol / 0,1 mol/l = 15,58 mol/l

Converdund . Vonverdund  =  Csalpeterzuur . Vsalpeterzuur

15,58 mol/l . V         =  2 mol/l . 0,100 l

V = (2 mol/l . 0,100 l) / 15,58 mol/l

V = 0,013l = 13ml

d.Opstelling (foto)

e.Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Maak het ceriumreagens door 10 gram ceriumammoniumnitraat in 25 ml salpeterzuur op te lossen.
  2. Maak het broomthymolreagens door 0,6 gram NaOH in 100ml ethanol op te lossen en een paar ml broomthymolblauw toe te voegen.
  3. Doe in één proefbuis 1ml cerium reagens en 2ml water.
  4. Voeg hier een spatelpunt citroenzuur aan toe.
  5. Doe dit ook met citroensap i.p.v. citroenzuur.
  6. Herhaal het proces met broomthymol reagens

b.Waarneming (+ foto’s)

Het ceriumreagens wordt kleurloos als we citroenzuur toevoegen en troebel als we citroensap gebruiken. Het BTB wordt geel als we citroenzuur en citroensap gebruiken.

4.Reflecteren

 

Aanmelden

een × 4 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »