0 items

quiz

H1 – Quiz

H1 – Quiz

Driloefeningen INLEIDING  Onderscheid tussen fysische en chemische verschijnselen  Onderscheid tussen voorwerp- en stofeigenschappen  Woordzoeker de eerste chemische begrippen  Kruiswoordraadsel: de eerste chemische begrippen MENGSELS  Homogeen of heterogeen mengsel...
H10 – Quiz

H10 – Quiz

Driloefeningen   Neerslagreacties Neerslag- en gasontwikkelingsreactie: begrippen Neerslagreacties Neerslagreacties2 Essentiële Ionenreactievergelijking bij neerslag Oplosbaarheid Gevormde neerslag door samenbrengen van elektrolyten Gas, neerslag of neutralisatie...
H11 – Quiz

H11 – Quiz

Driloefeningen 14-15 jarigen pH INDICATOREN pH-indicatoren: begrippen pH-indicatoren: omslaggebieden en -kleuren NEUTRALISATIEREACTIES Neutralisatiereacties: begrippen Zuur, basisch, neutraal   BASISVRAGEN Neutralisatiereacties Driloefeningen 16-17 jarigen ALGEMEEN...
H12 – Quiz

H12 – Quiz

Driloefeningen 14-15 jarigen OXIDATIEGETAL Oxidatiegetallen: begrippen Oxidatiegetallen elementen1 Oxidatiegetallen: verbinden Bepalen van het oxidatiegetal OXIDATIE REDUCTIE Oxidatie of reductie Uitgewisselde elektronen Oxidator REDOXREACTIE Redoxreactie of...
H13 – Quiz

H13 – Quiz

DRILOEFENINGEN 16-17 jarigen Thermodynamica Begrippen thermodynamica Toepassingen thermodynamica UITDAGENDE OEFENINGEN Thermodynamica deel1 Thermodynamica deel2 Thermodynamica deel3 Thermodynamica deel4 Thermodynamica deel5 Thermodynamica deel6 Thermodynamica deel7...
H14 – Quiz

H14 – Quiz

DRILOEFENINGEN 16-17-JARIGEN Evenwichtsreacties Begrippen evenwichtsreacties De evenwichtsconstante Berekenen van de evenwichtsconstante Invloed van concentratie op het evenwicht Invloed van temperatuur op het evenwicht Invloed van druk op het evenwicht Factoren die...
translate »