Hoofdstuk 12 – Film lesvideo’s

Redoxreacties

Lesvideo's Youtube Algemeen

Derde graad

 1. Ver Elst:

2. Lesvideo’s

3. Scheikundelessen

4. ES Chemie

5. Kemia

6. Van Werde

7. Cambré

8. Science by stars

9. Wetenschapsonderwijs

Tweede en derde graad

Tweede graad

 1. Manet

2. Logister

Lesvideo's Youtube

Oxidatiegetal

Verbrandingsreacties

Redoxreacties

Oplosstrategieën voor het opstellen van redoxreacties

Sterkte van oxidatoren en reductoren

De galvanische cel Film1 / Film2 / Film3batterijelektrolytbrug – zoutbrug – anode – kathoden

Corrosie – roest

Zuren en oxidatoren

Redoxreacties in niet-waterig milieu

Elektrolyse Film1 / Film2

Toepassingen elektrolyse:

Redoxtitratie 

Eigen lesvideo's
 1. Verbrandingsreacties

            1.1. Reactieproducten bij verbrandingsreactie                                                        

                        1.1.1. Verbranding enkelvoudige stof

                                    –metalenoxidatiegetallen

                                    –niet-metalenoxidatiegetallen

                        1.1.2. Verbranding: algemeen

            1.2. Uitbreiding redoxreacties                                                                        

                        1.2.1. Voorbeeld1  – Voorbeeld2

                        1.2.2. Systematische voorstelling

 1. Uitbreiding begrippen oxidatie en reductie

            2.1. Oxidatoren en rductoren                                                                                    

            2.2. Redoxkoppels                                                                                                    

            2.3. Redoxvergelijking opstellen         

                  Brugvorming Voorbeeld1   Voorbeeld2  Voorbeeld3  Voorbeeld4  Oplosstrategie                                                                  

            2.4. Oxidatie en reductie verandering elektronendichtheid                                     

                        2.4.1. Redoxreacties in zuur milieu 

                        2.4.2. Redoxreacties in basisch milieu

            2.5. Sterkte van oxidatoren en reductoren       –   globaal                                                         

            2.6. Spanningsreeks van metalen        – verklaring                    – tabel                                                 

            2.7. Spanningsreeks van niet-metalen  – verklaring                                                                   

            2.8. Halve cellen          – verklaring                                                                                             

 

 1. Galvanische elementen

            3.1. Galvanische elementen            constructie  verklaring     koper/lood  symbolisch                                                     

            3.2. Galvanische elementen in dagelijks leven 

                  Leclanche

                  Alkalinebatterij

                  Knoopbatterij

                  Nikkelcadmiumbatterij

                  Lithiumbatterij

                  Loodaccu                                                     

 

 1. Sterkte van oxidatoren en reductoren: algemeenvoorbeeldconclusiesstappenplan

          Nernstpotentiaal

          Referenties

          pH meter

 1. Corrosie van metalen : algemeenhet roestenbeschermen tegen roesten
 2. Zuren en oxidatoren : algemeensalpeterzuurzwavelzuur
 3. Redoxreacties in niet-waterig milieu 

            6.1. Aluminothermiet reactie                                                                                   

            6.2. Ammoniaksynthese                                                                                           

            6.3. Bereiding van salpeterzuur                                                                               

            6.4. Bereiding van zwavelzuur                                                                                 

        7. Elektrolyse 

            7.1. Elektrolyse van een smelt                                                                                 

            7.2. Elektrolyse van waterige oplossingen         zinkchloride   keukenzout  natriumhydroxide                                                      

            7.3. Elektroraffinage van koper                                                                                

            7.4. Elektrolyse van water                                                                                        

            7.5. Galvanoplastiek                                                                            

         8. Galvaniseren                                      

Lesvideo's: animaties

Oxidatietoestanden

Redoxreacties

Elektrochemie:

 1. Voltaïsche cellen      + VERTALING
 2. Standaard halfcel waterstofelektrode + VERTALING
 3. Standaard potentiaal van een waterstofelektrode
 4. Halfcel potentiaal
 5. Elektromotorische kracht van een cel
 6. Reducerend en oxiderend vermogen van een halfcel
 7. Bepaling van reducerend of oxiderend vermogen van een halfcel
 8. Richting van een spontane reactie
 9. Kalomelelektrode
 10. Plaats van een metaal in een spanningsreeks
 11. Verdringingsreeks metalen
 12. Zink in een koperzoutoplossing en koper in een zinkzoutoplossing
 13. Edelmetalen
 14. Verdringing van waterstof uit zuren door metalen
 15. Halfcelpotentialen
 16. Verloop van een redoxreactie voorspellen
 17. Redoxreactie onder standaaromstandigheden
Stappenplannen en schema's

Oxidatiegetallen van elementen in verbindingen

Stappenplan om oxidatiegetal van elementen in verbindingen en polyatomische ionen te bepalen

Redoxreactie

oxidator elektronenacceptor reductor elektronendonor
  dalend oxidatiegetal   stijgend oxidatiegetal
  wordt gereduceerd   wordt geoxideerd
  zal een andere stof oxideren   zal een andere stof reduceren

Sterkte oxidator/reductor

 

sterke oxidator gemakkelijk elektronen opnemen sterke reductor gemakkelijk elektronen afgeven
  zwakke geconjugeerde reductor   zwakke geconjugeerde oxidator
  hoge E°   lage E° 

sterke oxidator en reductor:

-grote bronspanning

-evenwichtsreactie rechts

Galvanische cel – elektrolyse

Galvanische cel spontane redoxreactie Elektrolyse gedwongen redoxreactie
  (+) kathode reductie   (-) kathode reductie
  (-) anode oxidatie   (+)anode oxidatie

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »