Hoofdstuk 11 – Film lesvideo’s

Neutralisatiereacties

Lesvideo's Youtube Algemeen

Derde graad:

Tweede/derde graad

Roggen

Cambré

Lesvideo's Youtube

Neutralisatiereacties

Zuur-basetheoriën

Sterkte van zuren en basen opgelost in water

Het begrip pH – pOH

Buffers – buffercapaciteitpH van buffers

Zuur-basetitraties

Eigen lesvideo's
 1. Waterconstante 
 2. pH en pOH 
 3. Brönstedzuur en –base 
 4. Protolyse 
 5. Zuurconstante en baseconstante             
 6. pKZ en pKb 
 7. Meerbasische zuren 
 8. Water als amfolyt 
 9. Verband Kz van zuur en Kb van geconjugeerde base 
 10. pH van oplossingen van zuren en basen 

            10.1. Sterk zuur

            10.2. Zwak zuur

            10.3. Sterke base

            10.4. Zwakke base

 1. Mengsels van zuren 

            11.1. Mengsels van twee sterke zuren

            11.2. Mengsel van sterk en zwak zuur

            11.3. Mengsel van twee zwakke zuren

 1. Mengsel van basen 
              12.1. Mengsel van twee sterke basen

            12.2. Mengsel van sterke en zwakke base

            12.3. Mengsel van twee zwakke basen

 1. Mengsel van zuur en base 
 2. Belangrijke opmerkingen 

          –sterk zwak zuur

          –zwavelzuur

          -zeer zwak zuur

          –lage concentratie sterk zuur

 1. pH-meting 

            15.1. Exacte meting

            15.2. Benaderende meting

 1. Zuur-base indicatoren 
 2. pH van zouten 

            17.1. Zout afgeleid van sterk zuur en sterke base

            17.2. Zout afgeleid van sterk zuur en zwakke base

            17.3. Zout afgeleid van zwak zuur en sterke base

            17.4. Zout afgeleid van zwak zuur en zwakke base

 1. Buffers 
 2. pH van buffers 
 3. Belang van buffers 
 4. Zuur-base titraties 
 5. Verdunningswet van Ostwald 

23. Belang van pH                

Stappenplannen en formules
Lesvideo's animaties

Brönsted-Lowry

Dissociatie en ionisatie van zuren, basen en zouten

 

pH

Zwakke zuren en basen

Zouten in waterige oplossing

Buffers

 

Titraties

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »