Hoofdstuk 13 – Film lesvideo’s

Thermodynamica

Lesvideo's Youtube
Lesvideo's: Animaties

Vrije energie

Entropie

Bindingsenthalpie

Enthalpieveranderingen in een waterige oplossing

Born-Habercyclus

Wet van Hess

Enthalpieveranderingen en calorimetrie

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »