Kies pagina               

Het regent vuur

1.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

  • ijzeroxalaat
  • proefbuis
  • houten proefbuishouder
  • bunsenbrander
  • lucifers
2.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Ijzeren nagel in de vlam houden gedurende 1 minuut en observeren.
  2. Ijzervijlsel in de vlam strooien
  3. Ijzeroxalaat (maximum 1 cm) in een proefbuis verhitten en ontbinden en dan het zeer fijne Fe-poeder van op een zekere hoogte laten vallen.

b.Waarneming (+ foto’s)

3.Reflecteren

Onder invloed van hitte gebeurt volgende reactie :

FeC2O4  –> Fe + 2 CO2

Oxalaten zijn soms thermisch instabiel: de zouten kunnen onder verhitting ontleden in het metaal horende bij het kation onder afgifte van 2 moleculen kooldioxide. Het op deze wijze ontleden van fijn verdeeld ijzeroxalaat is een manier om zogenaamd pyrofoor ijzer te maken. Het ijzer onder poedervorm brandt spontaan door de wrijvingskracht met lucht.

KLIK

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »