Het gehalte citroenzuur in een bloedrode sinaasappel

1.Onderzoeksvraag

Hoeveel citroenzuur zit er in een bloedrode sinaasappel?

2.Voorbereiding

a.Begrippen als achtergrond voor experiment

  • Titratie, zuur/base, pH-indicator

b.Materiaal + stoffen

  • NaOH 0,1 mol/l,
  • bloedrode sinaasappelsap,
  • erlenmeyer 100 ml,
  • water,
  • buret,
  • statief + klemmen

c.Opstelling (foto)

d.Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

Giet een kleine hoeveelheid sinaasappelsap in een erlenmeyer.
Titreer met NaOH.

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

C6H8O7 + 3 NaOH –> C6H5Na3O7 + 3 H2O

De kleurverandering duidt op een neutralisatiereactie.

De indicator die zich van naturen in bloedrode sinaasappels zit is anthocyaan. In zuur milieu kleurt deze rood; in basisch milieu kleurt deze blauw/groen.
De kleuromslag gebeurt bij de neutralisatie van de derde zuurfunctie met een pKz van 6,4.

5. Aanvullingen

KLIK

Aanmelden

drie × vijf =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »