0 items

Geleidbaarheid bepalen van water, zuren en basische oplossingen met een blisterverpakking.

1.Onderzoeksvraag

Hoe verschilt de geleidbaarheid van water, zuren en basische oplossingen?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

  • Blisterverpakking van kauwgom
  • Schaar
  • Aluminiumfolie
  • 3 kabels met krokodilklemmen
  • 4,5V batterij
  • LED lampje
  • Water
  • HCl oplossing 1 mol/l
  • NaOH oplossing 0,1 mol/l

b.Opstelling (foto)

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

Maak de opstelling met folie en blister. Verbind de batterij, kabels, krokodillenklemmen en het LED-lampje. Vul de verschillende vakjes met de oplossingen. Controleer de geleidbaarheid .

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

We stellen vast dat zowel HCl als NaOH de elektrische stroom goed geleiden.  Opgeloste zuren en basen geleiden de elektrische stroom door de aanwezigheid van ionen. (resp. door ionisatie en dissociatie). Kraantjeswater bevat ook een kleine hoeveelheid ionen.

 

Aanmelden

1 × 3 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »