Gekleurde Vlammen

Link filmfragment

 1. Onderzoeksvraag

Welke vlamkleuren ontstaan er als we aan gelkaarsen zouten toevoegen?

 1. Voorbereiding

Begrippen als achtergrond voor experiment

Grondtoestand van een atoom = de elektronen configuratie van een atoom, zonder toegevoegde energie in de elektronen. = energetisch neutrale toestand.

Aangeslagen toestand van een atoom = instabiele energetisch toestand van een atoom waarbij elektronen naar hoger gelegen orbitalen/schillen verplaatst zijn door het absorberen van energie.

Materiaal + stoffen

 • NaCl
 • CaCl2
 • MnCl2
 • CuCl2
 • Methanol
 • Lucifers
 • Kaarshouders

Opstelling (foto)

 1. Uitvoeren

Werkwijze

Doe een lepel van elke stof in de kaarshouders. Doe enkele milliliters methanol hierbij en vul ook een lege kaarshouder ter vergelijking met de rest. Steek de methanol in de verschillende kaarshouders in brand en laat dit branden. Neem de vlam waar.

Waarneming (+ foto’s)

De oplossing met NaCl brandt met een oranje vlam, de oplossing met CaCl2 brandt met een rode vlam, de oplossing met MnCl2 brandt met roze/oranje vlammen, de oplossing met CuCl2 brandt met groene vlammen en methanol brandt met een kleurloze vlam.

 1. Reflecteren

Optredende reacties

2 CH3OH + 3 O2 –> 2 CO2 + 4 H2O (verbrandingsreactie)

Besluit

De kleur van de vlam van de verschillende zouten is te wijten aan het metaalionen van het zout. Bij het verbranden zal het metaalion in een instabiele aangeslagen toestand terecht komen, bij het terugvallen naar de grondtoestand zal hier licht vrijkomen. De kleur van dit licht is specifiek voor elk metaal.

Voor natriumionen (Na) is dit oranje, voor calciumionen (Ca) is dit rood, voor mangaanionen (Mn) is dit roze en voor koperionen (Cu) is dit groen.

Methanol daarentegen verbrandt gewoon volgens de bovenstaande reactie. Deze wordt wel overstemd door de verbranding van metalen.

Bronnen  KLIK – KLIK

 

 

 

Aanmelden

4 × vier =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »