Kies pagina               

Gekleurde elektrolyse van water

1.Onderzoeksvraag

Hoe kun de  elektrolyse van water visueel aantonen?

2.Voorbereiding

Materialen

  • Hoffmantoestel
  • 4,2 g natriumsulfaat
  • methylroodindicator (1 g in 60 ml 95% ethanol)
  • tff indicator (1,5 g thymolftaleïne indicator in 60 ml 95 % ethanol)

 

3. Werkwijze

  1. Maak een oplossing van 0,1 mol/l natriumsulfaat. Voeg hieraan enkele druppels van beide indicatoroplossingen. Vul het toestel van Hoffman met deze oplossing en sluit aan op de stroombron.
  2. Demonstreer de zure en basische kleur van de oplossing.
  3. Schakel de elektrische stroom in. De gassen worden gevormd waarbij aan de kathode een blauwe kleur door de hydroxide-ionen ontstaat en aan de anode een rode door de protonen.

4. Reflectie

Aan de anode gebeurt de oxidatie:

2H2O –> O2 + 4 H+ + 4 e

Aan de kathode gebeurt de reductie:

2 H2O + 2e –> H2 + 2 OH

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »