Geef een schok

1.Onderzoeksvraag

Kunnen citroenen, koperen munten en andere munten stroom geven?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

  • een citroen
  • een bordje
  • stroken keukenpapier van 2,5 cm op 5 cm
  • 5 koperen munten
  • 5 andere munten, niet koper of aluminiumfolie

b.Opstelling (foto)

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Pers de citroen uit en doe het sap op het bordje.
  2. Week de papieren strookjes in het citroensap.
  3. Maak een stapeltje van de munten om en om en leg tussen de munten steeds een papieren strookje met citroensap.
  4. Maak één vinger nat van elke hand en houd de stapel tussen de vingers.

b.Waarneming (+ foto’s)

Er wordt een kleine spanning gemeten. Door de tekst aan te passen en geen citroenpapiertje te leggen tussen koper en aluminiumstrookje kon een zuil van Volta gebouwd worden die per combinatie munten een spanning van 0,5V gaf.De bouw van 5 lagen leverde bijgevolg 2,5 V op.

4.Reflecteren

Het citroensap is een zure oplossing die de elektriciteit die gemaakt werd door de 2 verschillende metalen van de munten geleidt.

De batterij die we hier gebouwd hebben komt overeen met degene die door Alessandro Volta in 1800 is uitgevonden en verder uitontwikkeld door J.F. Daniell in 1836. Meestal gebruikt men koper en zink. De standaardpotentiaal voor koper en zink half-cel reacties die dan gebruikt worden zijn:

Zn2+(aq) + 2e –>  Zn(s)     E° = –0.76 V

Cu2+(aq) + 2e –>  Cu(s)     E° = 0.34 V

In plaats van zink hebben we echter aluminium gebruikt.

Al3+(aq) + 3e –>  Al(s)     E° = –1.67 V

Cu2+(aq) + 2e –>  Cu(s)     E° = 0.34 V

5. Aanvullingen

KLIKKLIKKLIK

Aanmelden

achttien − twaalf =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »