Energiebepaling van kogel

1.Onderzoeksvraag

Een schutter heeft op iemand geschoten vanuit een onbekende positie, hij heeft echter zijn eerste schot gemist en deze is in een gyproc muur geschoten. Kun jij aan de hand van referenties en metingen bepalen met welke energie deze kogel in de muur is geschoten?

2.Voorbereiding

a. Begrippen

Kinetische energie, potentiële energie, luchtweerstand, weerstand coëfficiënt, snelheid, oppervlakte, afgelegde weg

b. Materialen

  • Loodjes van luchtkarabijn met gegevens van gewicht en luchtweerstand erbij
  • Loodjes afgeschoten op verschillende afstanden in gyproc.
  • Referentie blok
  • Onbekende blok met loodje X eventueel in het gat gestoken.

c. Opstelling

3. Uitvoeren

a. Werkwijze

In voorgaande onderzoeken hebben de lln een onbekend afgeschoten loodje dat vervormd is gekregen. Ze kunnen de het type loodje niet meer ontdekken aan de vorm.

Ze moeten bepalen welk type loodje het is door gewichtsanalyse

 Vervolgens moeten ze gaan berekenen welke energie er in het kogeltje zat op het moment van impact. Door de diepte van de impact te gaan opmeten en vergelijken met standaard waardes kunnen de lln berekenen hoeveel energie er in de kogel zat bij impact.

STEM meerwaarde (Wiskunde): Regressie analyse. Stel een grafiek op X-Y met de referentiewaardes, en laat excel een lineaire vergelijking berekenen. Hierdoor kunnen de lln de onbekende y eruit berekenen.(zie bijlage voor voorbeeld.)

STEM meerwaarde ( Techniek): lln gaan mbv een juiste tang voorzichtig het loodje moeten extraheren uit het kogelgat.

Vervolgens gaan de lln met een schuifmaat de diepte opmeten zonder dieper in het gat te boren anders worden de waardes verknoeid.

Eenmaal de dieptes zijn opgemeten kunnen ze de energie van de kogel bepalen.

b. Waarneming

Zo kunnen de lln volgende informatie verzamelen:De resterende energie bepalen van de kogel en bij gevolg in een volgend onderzoek de positie van de schutter.

4.Reflecteren

a. Besluit

b. Bronnen

KLIK 

Aanmelden

5 × 4 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »