Endotherme reactie met zwavel

1.Onderzoeksvraag

Welke soort energetische reactie vindt plaats tussen ijzertrinitraat nonahydraat en natriumthiosulfaat pentahydraat?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

  • beker 100ml
  • thermometer
  • Fe(NO3)3.9H2O
  • Na2S2O3.5H2O

b.Opstelling (foto)

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Breng in een bekerglas van 100ml 10,1 g Fe(NO3)3.9H2O met 9.3 g Na2S2O3.5H2O als vaste stof samen.
  2. Na korte tijd ontstaat een suspensie met het gele zwavel en het donkerbruine ijzertrihydroxide.
  3. Meet met een thermometer de temperatuursverandering.

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

Deze chemische reactie is een analyse  reactie, omdat er zwavel ontstaat uit Na2S2O3.5H2O.

Het is een endo-energetische reactie.

De drijfkracht van de reactie is het vrijzetten van water uit beide zouten en de vorming van SO2.  Tijdens het proces valt thiosulfaat uiteen in SO2 en S.

De entropie neemt door de gasvorming toe waardoor het endotherme proces spontaan verloopt.

2Fe(NO3)3·9H2O + 3 Na2S2O3·5H2O    —> 2Fe(OH)3 + 6NaNO3 + 3SO2 +3S + 30 H2O

 

Aanmelden

18 − 13 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »