0 items

Elektrolyse van een kaliumjodide oplossing

1.Onderzoeksvraag

Hoe kunnen we de elektrolyse van KI aantonen?

2.Voorbereiding

Materiaal + stoffen

 • Heldere plastieken slang
 • Gedemineraliseerd water
 • Koolstof elektrode
 • Koperdraad
 • Spanningsbron
 • Kabels met klemmen
 • Pipet
 • 2 statieven
 • Kaliumjodide oplossing 1 mol/l
 • Zetmeeloplossing 1%
 • Fenolftaleine oplossing

Opstelling (foto)

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Plaats de slang tussen de 2 statieven.
 2. Breng een kaliumjodide oplossing van 1 mol/l in de u-buis met behulp van een pipet. Het vloeistofniveau moet circa 1 tot 2 cm onder het einde van de buis stoppen.
 3. Verbind de – pool van de spanningsbron met een kabel en klem aan de koperdraad.
 4. Plaats de elektrode in een kant van de u-buis zodanig dat een deel van de koperdraad onder het vloeistof niveau geplaatst is.
 5. Verbindt de grafietelektrode met behulp van een kabel met klemmen aan de + pool van de spanningsbron.
 6. Plaats deze elektrode in de andere buis.

Doe enkele druppels van de zetmeeloplossing in de + kant nadat de spanning van de elektrode is afgehaald

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

Bij deze elektrolyse reactie wordt jodide geoxideerd aan de anode terwijl water gereduceerd wordt aan de kathode volgens:

2I–> (aq) I2(s) + 2e
2H2O(l) + 2e –> 2OH(aq) + H2(g)
——————————————————————-
2I(aq) + 2H2O(l) –>I2(s) + 2OH(aq) + H2(g)

Aan de kathode worden waterstofbelletjes  en hydroxide ionen gevormd hetgeen de oplossing basisch maakt waardoor de fenolftaleine rose kleurt (kleurloos in zuur milieu).

5. Aanvullingen

KLIKKLIK

Aanmelden

twaalf + 16 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »