Kies pagina               

Elektrolyse van een kaliumjodide oplossing

1.Onderzoeksvraag

Hoe kunnen we de elektrolyse van KI aantonen?

2.Voorbereiding

Materiaal + stoffen

 • Heldere plastieken slang
 • Gedemineraliseerd water
 • Koolstof elektrode
 • Koperdraad
 • Spanningsbron
 • Kabels met klemmen
 • Pipet
 • 2 statieven
 • Kaliumjodide oplossing 1 mol/l
 • Zetmeeloplossing 1%
 • Fenolftaleine oplossing

Opstelling (foto)

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Plaats de slang tussen de 2 statieven.
 2. Breng een kaliumjodide oplossing van 1 mol/l in de u-buis met behulp van een pipet. Het vloeistofniveau moet circa 1 tot 2 cm onder het einde van de buis stoppen.
 3. Verbind de – pool van de spanningsbron met een kabel en klem aan de koperdraad.
 4. Plaats de elektrode in een kant van de u-buis zodanig dat een deel van de koperdraad onder het vloeistof niveau geplaatst is.
 5. Verbindt de grafietelektrode met behulp van een kabel met klemmen aan de + pool van de spanningsbron.
 6. Plaats deze elektrode in de andere buis.

Doe enkele druppels van de zetmeeloplossing in de + kant nadat de spanning van de elektrode is afgehaald

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

Bij deze elektrolyse reactie wordt jodide geoxideerd aan de anode terwijl water gereduceerd wordt aan de kathode volgens:

2I–> (aq) I2(s) + 2e
2H2O(l) + 2e –> 2OH(aq) + H2(g)
——————————————————————-
2I(aq) + 2H2O(l) –>I2(s) + 2OH(aq) + H2(g)

Aan de kathode worden waterstofbelletjes  en hydroxide ionen gevormd hetgeen de oplossing basisch maakt waardoor de fenolftaleine rose kleurt (kleurloos in zuur milieu).

5. Aanvullingen

KLIKKLIK

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »