Kies pagina               

Elektrolyse chemisch schrijven

1.Onderzoeksvraag

Kunnen we schrijven zonder ons normale schrijfgerief?

2.Voorbereiding

Materiaal + stoffen

  • Metalen plaat
  • Metalen pen + krokodillenklem
  • Elektrische snoeren
  • Batterij 9V/ spanningsbron
  • KI oplossing 10g/100 ml
  • Zetmeeloplossing 0.5g/100 ml

Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Maak een mengsel van 100 ml KI-oplossing en 2ml zetmeeloplossing.
  2. Dompel een filtreerpapiertje in het mengsel
  3. Leg het filtreerpapiertje op de metalen plaat en verbind die met de negatieve pool van de batterij.
  4. Verbind de metalen pen met de positieve pool.

b.Waarneming (+ foto’s)

We zien dat we kunnen ‘schrijven’ op het filtreerpapier met de nagel.

4.Reflecteren

Bij deze elektrolyse reactie wordt jodide geoxideerd aan de anode terwijl water gereduceerd wordt aan de kathode volgens:

2I(aq) + 2H2O(l) –>I2(s) + 2OH(aq) + H2(g)

Aan de kathode worden waterstofbelletjes (niet goed te zien op de foto) en hydroxide ionen gevormd hetgeen de oplossing basisch maakt waardoor de fenolftaleine rose kleurt (kleurloos in zuur milieu).

De vorming van jood zou op zich al zichtbaar zijn door de vorming van een lichtbruine kleur. De zetmeel fungeert echter als indicator en geeft aan dat er jood gevormd wordt door donker (bijna zwart) van kleur te worden.

5. Aanvullingen

KLIKKLIKKLIK

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »