Elektrochemische metaalbewerking

1.Onderzoeksvraag

Hoe een gat maken met een potlood in een scheermesje?

2.Voorbereiding

Materiaal + stoffen

  • Zoutzuur
  • Scheermesje
  • Spanningsbron
  • Potlood

Opstelling (foto)

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. De potloodopstelling uit nevenstaande figuur opbouwen.
  2. Slijp een scherpe punt aan het potlood.
  3. Plaats de punt op het scheermesje.
  4. Voeg een druppel zoutzuur toe. Sluit de stroomkring.

b.Waarneming (+ foto’s)

Als we de stroomkring aanzetten zien we dat de HCl onmiddellijk begint te bruisen. We voegen nog een paar keer HCl toe en zien dat in het scheermesje een deuk is gevormd op de plaats waar deze in contact stond met de grafietpunt van de potlood.

4.Reflecteren

IJzer gaat in oplossing als Fe2+, het gevolg daarvan is dat het metaal negatief geladen wordt (de elektronen blijven achter) t.o.v. het elektrolyt. Het gevolg is dat er een potentiaalverschil gecreëerd wordt tussen het elektrolyt en het metaal. Er vindt oxidatie plaats. Het ijzer gaat dan in oplossing volgens: Fe -> Fe2+ + 2e.  Deze gaat vervolgens op de punt zitten als een zout en kan vervolgens een oxide (in Fe2O3) vormen met de zuurstof uit de lucht (Fe2+ -> Fe3+ + e).

De reactie die  plaats vindt is die van een metaal met zuur.

Deze reactie kun je ook schrijven als:    4Fe2+ + O2 + (4+2x)H2O <=> 4Fe2O3.xH2O + 8H+  Deze ijzeroxide is gevormd door een reactie van de ijzerionen op de punt  van de potlood met de lucht

5. Aanvullingen

KLIK

Aanmelden

een × 4 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »