Bariumhydroxide

STOF BARIUMHYDROXIDE

wolfram

BARIUMDIHYDROXIDE

STOCKBEHEER

Formule: Ba(OH)2.8H2O
Molecuulmassa: 315,48
Plaats in de stock: 14C

wikipedia

H-zinnen
H 302-314-332 Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Schadelijk bij inademing.

P-zinnen
P 280.1+3-301+330+331-305+351+338 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen
verwijderen. Blijven spoelen.

COS-brochure

Klein etiket
Klein etiket iPad

Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

 

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »