0 items

Evenwichtsconstante – Reactiequotiënt

BEGRIP EVENWICHTSCONSTANTE                                                                                        REACTIEQUOTIENT

http://www.wiley.com/college/boyer/0470003790/reviews/thermo/keq.gif

bron

DEFINITIE  LEERPLAN
  • evenwichtsconstante (K): De evenwichtsconstante geeft de verhouding weer van de  snelheidsconstante van de heenreactie tot de terugreactie.
  • reactiequotiënt (Q): Het reactiequotiënt van een evenwichtsreactie is de verhouding van het product van de concentraties van de reactieproducten tot het product van de concentraties van de reagentia. Hierbij verhef je elke concentratie tot een macht waarvan de exponent gelijk is aan de reactiecoëfficiënt.
  • def evenwichtsconstante
  • wikipedia evenwichtsconstante
 

EXPERIMENTEN

FILMS Lesvideo’s:

 

Begrippen

 

QUIZZEN

 

SPELLEN

 

CARTOONS

 

ANIMATIES SIMULATIES

Chemisch evenwicht

Evenwichtsconstante

Le Châtelier

Evenwichtsreacties

Factoren die evenwicht beïnvloeden

Omkeerbare reactie

 

APPS

De app geeft info over berekenen van concentraties en drukken van de reactanten en producten van de chemische reactie bij evenwicht. De toepassing leidt uiteindelijke evenwichtsparameters af op basis van evenwichtsconstanten (Kc en Kp), beginconcentraties en stoichiometrische coëfficiënten.

https://itunes.apple.com/be/app/chemical-equilibrium/id980553577?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androVR.chemicalequilibrium

 

WEB2.0

 

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »