Complexerende werking van chitosan

1.Onderzoeksvraag

Hoe kun je de complexerende werking aantonen van  chitosan?

2.Voorbereiding

Materialen

 • Buis van 3 cm doormeter, 30 cm lang
 • Rubberen stap met klein glazen buisje
 • Statief, klem,
 • Glaswol
 • Balans
 • Maatcilinder  250 ml
 • Maatbeker 250 ml
 • Chitosanvlokken
 • Kopersulfaatoplossing (0.1 mol/l)
 • Zwavelzuuroplossing 2 mol/l
 • Verdunde natriumhydroxide oplossing
 • Gedestilleerd water
 • pH papier.

 

3. Werkwijze

 1. Bouw de zuil met onderaan stop en een afgesloten klein glazen buisje door de stop.
 2. Breng nu in de zuil wat glaswol, vervolgens 5 g chitosanvlokken en voeg verder een laat glaswol toe.
 3. Giet nu gedestilleerd water over de zuil en laat het water door de zuil lopen. Sluit de afvoer en laat minstens een kwartier de zuil staan.
 4. Giet nu 100 ml kopersulfaatoplossing met 0.1 mol/l als concentratie over de zuil en laat traag uitlopen. Spoel nadien met 50 ml gedestilleerd water.
 5. Laat het eluens druppelen in een maatbeker van 100 ml en vul tot verder aan tot 250 ml met water.
 6. Om de koperionen uit de zuil te elueren kan zwavelzuur 2 mol/l wordt toegevoegd. Hiervoor is 50  tot 100 ml voor nodig. Verdun met de natriumhydroxide oplossing om het eluens te neutraliseren.

 

 

4. Reflectie

Aminogroepen kunnen door de vrije elektronenparen bindingen vormen met kationen. Zo kan een ammoniakmolecule een ligand vormen met koperionen tot een stabiel tetra-aminecomplex.

Analoog kan chitosan kationen complexeren. Een voordeel van koperionen is dat door de kleur de complexerende werking zichtbaar kan worden. Ook andere zware metaalionen kunnen door de grootte bindingssterkte met de chitosan onttrokken worden uit vervuild afvalwater.

 

 

 

Aanmelden

acht − 2 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »