CO2 bepalen door verschil in massa voor en na reactie

1.Onderzoeksvraag

Hoeveel  CO2 wordt er geproduceerd tijdens de reactie tussen bakpoeder en azijn?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

  • Bakpoeder
  • Tafelazijn
  • Erlenmeyer
  • Balans

b.Opstelling (foto)

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Bepaal de massa van de erlenmeyer
  2. Weeg 2g bakpoeder af.
  3. Weeg 25.34 g azijn af.
  4. Voeg het afgewogen azijn en bakpoeder in de erlenmeyer en laat uitreageren.
  5. Weeg de erlenmeyer met inhoud na de reactie.
  6.  Bereken hoeveel gram CO2 er tijdens de reactie gemaakt is.

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

m CO2= m totaal voor  – m totaalna  

= 88.60g – 87.67g

=  0.93g

Tijdens de reactie tussen 2g bakpoeder en 25.34g azijn wordt er 0.93g CO2 gevormd.

 

Aanmelden

zestien + 7 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »