Citroenblauwdruk

1.Onderzoeksvraag

Hoe kunnen we een blauwdruk maken met citroensap?

2.Voorbereiding

a.Begrippen als achtergrond voor experiment

  • Oxidatie, reductie, redoxreacties

b.Materiaal + stoffen

  • Ijzer ammoniumcitraat, kaliumhexacyanoferraat
  • filtreerpapiertje, halogeenlamp, latje en petrischaaltje

c.Opstelling (foto)

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

  1. Los 1,3 gram ijzer ammoniumcitraat samen met 1,0 gram kaliumhexacyanoferraat op in 25 ml geïoniseerd water.
  2. Breng het filtreerpapier in het mengsel.
  3. Leg het filtreerpapier op het glazen petrischaaltje.
  4. Maak met mal (vb een vorm van papier) en leg het op het filtreerpapier.
  5. Schijn gedurende 10 minuten met een halogeenlamp op het filtreerpapier.
  6. Haal dan de mal weg.
  7. Doe dan een paar ml zoutzuur op het filtreerpapier.

b.Waarneming (+ foto’s)

De delen van het filtreerpapier die niet bedekt waren door het bedekt was, zijn blauw verkleurd. De plaatsen waar het latje wel lag werd wit.

4.Reflecteren

Door ammoniumijzer(III)citraat te gebruiken (kan gemaakt worden met citroenzuur) als reductor, kan je Fe3+ reduceren naar Fe2+. De Fe3+ ionen zijn afkomstig van het gedissocieerde  kaliumhexacynoferraat. Samen met Fe2+ kan het mengsel (groen) onder invloed van UV-licht een oplosbare vorm van Pruisisch blauw gemaakt worden. Dit kan dienen als blauw in een blauwdruk. Het licht versnelt het proces, eenzelfde resultaat zou behaald kunnen worden door oxidatie met de lucht. Dan zou ook wel het afgedekte deel uiteindelijk blauw kleuren.

 

Aanmelden

drie × vier =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »