Kies pagina               

Chemische gom

1.Onderzoeksvraag

Hoe kan je inkt laten verdwijnen?

2.Voorbereiding

a.Begrippen als achtergrond voor experiment

 • oxidatie, oxidator

b.Materiaal + stoffen

 • bekerglas
 • gegradueerde pipet (5 ml)
 • pipetteerballon
 • weegschaal
 • 2 weegschuitjes
 • 2 lepeltjes
 • 2 pasteurpipetten
 • leeg wit blad papier
 • blauwe pen
 • filtreerpapier
 • KMnO4
 • 5  mol/l NaHSO4
 • CH3COONa  3 H2O
 • 0,5 mol/l  Na2S2O5

c.Bereiding oplossingen

d.Opstelling (foto)

e.Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Pipetteer 5 ml NaHSO4 bij 0,2 g KMnO4. Meng dit goed.
 2. Voeg aan dit mengsel 1,4 g CH3COONa 3 H2O toe. Meng dit goed.
 3. Neem een leeg wit blad papier en schrijf hier een boodschap op.
 4. Druppel (met een pipet) het gemaakte mengsel op de geschreven boodschap.
 5. Laat dit voor een vijftal minuten inwerken.
 6. Druppel nu de Na2S2O5-oplossing er overheen.
 7. Wacht een aantal minuten.

Dep de overblijvende oplossing met filtreerpapier.

b.Waarneming (+ foto’s)

Wanneer het gemaakte mengsel (bruine kleur) op de boodschap wordt gepipetteerd, bubbelt dit. Bij toevoeging van de Na2S2O5-oplossing, wordt het mengsel kleurloos. De boodschap is verdwenen.

4.Reflecteren

R2C=CR2 + KMnO4 + H2O + H+ → R2COH-CR2OH + MnO2 + K+

MnO2 + Na2S2O5 + NaHSO4 → MnSO4 + Na2SO4 + H2O

KMnO4 + Na2S2O5 + NaHSO4 → MnSO4 + Na2SO4 + H2O

CH3COONa + H+ → CH3COOH + Na+

Kaliumpermanganaat KMnO4 is een sterk oxidatiemiddel. Dit betekent dat permanganaat reageert met verschillende stoffen en hun elektronen wegneemt. Kleurstoffen zijn specifieke stoffen die verantwoordelijk zijn voor de inktkleur. Kaliumpermanganaat oxideert kleurstoffen terwijl de structuur verandert. Dat is de reden waarom kleurstoffen, en dus ook inkt, ontkleuren.

5. Aanvullingen

KLIKKLIK

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »