Bepalen van het ijzergehalte in een grondstaal

1.Onderzoeksvraag

Onder de schoenzool van de verdachten werd aarde gevonden. Met welk staal komt dit overeen? Kunnen we door bepalen van  het ijzergehalte van een grondstaal het grondstaal identificeren dat overeenkomt met dat van de verdachten (Jan, Sus, Pier, Paul, Jef, Armand, Lowi en Felix)?

2.Voorbereiding

a. Begrippen

 • Kleurreactie
 • ijzerionen

b. Materialen

 • gekende grondstalen
 • te onderzoeken grondstaal
 • 100 ml maatkolf
 • proefbuizen
 • Balans
 • Volpipet 1ml
 • Gegradueerde pipet 10 ml
 • pasteurpipet
 • FeCl3
 • Geconcentreerd HCl 37%
 • KSCN
 • Gedestilleerd water

KSCN 1%:Weeg 1 g KSCN nauwkeurig af.Breng dit kwantitatief over in een maatkolf van 100 ml.Los op.Leng de maatkolf aan tot de maatstreep van 100 ml. Homogeniseer de oplossing

FeCl3 1mol/l standaard oplossing:1 mol  = 162,2 g/l =   16,2 g/100ml

c. Opstelling

d. Veiligheid

 

3. Uitvoeren

a. Werkwijze

Verdunningsreeks:

1 mL 1mol/l FeCl3  + 9 ml ged. H2O = 0,1 mol/l (16,22 g/l)

1 mL 0,1 mol/lM FeCl3    + 9 ml ged. H2O = 0,01 mol/l (1,622 g/l)

1mL 0,01 mol/l FeCl3 + 9 ml ged. H2O = 0,001 mol/l (0,1622 g/l)

1 mL 0,001 mol/l FeCl3 + 9 ml ged. H2O = 0,0001 mol/l (0,01622 g/l)

Voeg aan elke oplossing 5 druppels KSCN 1% toe, de oplossingen verkleuren naar dieprood

 • Weeg 1 g van het te onderzoeken grondstaal af en breng dit kwantitatief over in een proefbuisje
 • Voeg 1,0 mL HCl 37% toe
 • Kwispel de oplossing
 • Voeg 5 druppels KSCN-oplossing toe
 • Kwipel de oplossing
 • Voeg voorzichtig 9 ml gedestilleerd H2O toe
 • Opmerking: wanneer het filtraat nog fijne zanddeeltjes bevat moet je de oplossing centrifugeren.

Vergelijk de oplossing met de oplossingen in de standaardreeks

b. Waarneming

4.Reflecteren

a. Besluit

Fe3+ + 6 SCN–      –> [Fe(SCN)6]3-:Bloedrood complex

Indien er in het staal ijzerionen aanwezig zijn zullen deze een bloedroodcomplex vormen. Je kan semi-kwantitatief een kleurvergelijking maken tussen de kleuren van het complex in de standaardreeks en je onderzochte staal. Indien deze kleur nog te donker is kan je een bijkomende verdunning maken.

b. Bronnen

KLIK

5.Tips en Trics

Om Fe-ionen los te maken van aarde maak je best gebruik van 37% HCl. Bij gebruik van H2SO4 96% krijg je onvoldoende Fe-ionen los van de aarde en ga je te lage waarden uitkomen.

De concentratie van de Fe-ionen kan ook op volgende manier bepaald worden in een forensisch labo:

 • Spectofotometrische bepaling van Fe2+ (UV-Vis)
 • Titrimetrische bepaling van ijzerionen met KMnO4 als indicator
 • Atomaire-absorptiespectroscopie (AAS)

De concentratie kan in het schoollabo kwantitatief bepaald worden door gebruik te maken van kant en klare wateranalyse kits.Ook andere ionen kunnen bepaald worden in bodemstalen, met behulp van wateranalyse kits kan je ook nitraat-ionen bepalen.

6.Vaststellingen

Op het lijk: Aarde op de kleding van het slachtoffer

In de omgeving van het lijk: Voetsporen van aarde.

Verzamelde bewijsstukken: Aarde onder de schoenzolen van de verdachten

7.Verdachten

Aanmelden

vier × twee =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »