Kies pagina               

Bengaals vuur

1.Onderzoeksvraag

Hoe kun je suiker hevig laten branden?

2.Voorbereiding

a.Materiaal + stoffen

 • Pipet
 • kroesje
 • KClO3
 •  Suiker
 • Ba(NO3)2 of Sr(NO3)2 of Cu(NO3)2
 • H2SO4 gec

b.Opstelling (foto)

c.Etiketten

3.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Maak een 1:1 mengsel van KClO3 en suiker (beiden 2 g).
 2. Voeg hieraan een spatelpunt van het nitraatzout toe.
 3. Breng dit in een kroesje.
 4. Voeg een paar druppels gec zwavelzuur aan toe.
 5. Na een korte inductie ontstaat de gekleurde vlam afhankelijk van het toegevoegd nitraat.

b.Waarneming (+ foto’s)

4.Reflecteren

Chloraten zijn zwakke oxidantia. Dit stijgt bij toevoeging van zwavelzuur. Het gevormde waterstofchloraat oxideert suiker waarbij een sterke exotherme reactie ontstaat met vorming van koolzuurgas en water.

KClO3 + H2SO4 –> HClO3 + KHSO3

2 HClO3 –> HClO4 + 2 ClO2 + H2O

Eigenlijke reactie tussen suiker en kaliumchloraat:

4 KClO3 + C6H12O6 –> 6 CO2 + 6 H2O + 4 KCl

5. Aanvullingen

KLIKKLIK

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »