Kies pagina               

Aanwezigheid van calciumcarbonaat aantonen in een grondstaal

1.Onderzoeksvraag

Onder de schoenzolen van één van de verdachten werd aarde met een witte kleur gevonden. Bevat dit grondstaal kalk (calciumcarbonaat)? Zijn er nog andere overeenkomsten tussen de grondstalen?

2.Voorbereiding

a. Begrippen

 • Gasontwikkelingsreactie
 • Calciumcarbonaat
 • Chemische aspecten van een reactie
 • Endotherme reactie
 • Exotherme reactie

b. Materialen

 • Petriplaat
 • Pasteurpipet
 • Maatkolf 100 ml
 • Gegradueerde pipet 5 ml
 • Gekende grondstalen
 • Te onderzoeken grondstalen
 • HCl 1 mol/l
 • Geconcentreerd HCl 37%

c. Opstelling

d. Veiligheid

3. Uitvoeren

a. Werkwijze

 • Doe een weinig te onderzoeken staal in een petriplaat
 • Voeg enkele druppels 1 mol/l HCl toe
 • Zwenk even zodat het zoutzuur goed vermengd is met het grondstaal
 • Noteer je waarneming

b. Waarneming

4.Reflecteren

a. Besluit

CaCO3 + 2HCl –> CO2  + CaCl2 + H2O

b. Bronnen

Enkel bij het mergel staal was er een gasontwikkeling vast te stellen. We kunnen hieruit afleiden dat in de mergel calciumcarbonaat aanwezig is. Wanneer verdund zoutzuur wordt toegevoegd aan calciumcarbonaat zal er koolzuurgas ontstaan wat we waarnemen als gasontwikkeling.

5.Tips en Trics

Bijkomende testen kunnen uitgevoerd worden om nog meer bodemstalen te identificeren aan de hand van eigenschappen:

 1. Test voor sulfaten:

sulfaatstaal + BaCl2 + CH3COOH ➝ BaSO4(witte neerslag) + opgeloste materialen

sulfaatstaal + bariumchloride + azijnzuur reageren samen ter vorming van een witte neerslag

 1. Test voor chloriden:

chloridestaal + AgNO3 + CH3COOH ➝ AgCl(witte neerslag) + opgeloste materialen

chloridestaal + zilvernitraat + azijnzuur reageren samen ter vorming van een witte neerslag

6.Vaststellingen

 • Op het lijk: Aarde op de kleding van het slachtoffer.
 • In de omgeving van het lijk: Voetsporen van aarde
 • Verzamelde bewijsstukken: Aarde onder de schoenzolen van de verdachten

7.Verdachten

Duid de verdachte aan:

o   Bertil

o   Olivia

o   Rick

o   Dorien

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »