Aantonen van methanol in dranken

1.Voorbereiding

Materiaal + stoffen

 • Schiff’s reagens:Fuchsine-oplossing (Schiff’s reagens):0,1 g fuchsine opgelost in 300 ml water, verzadigen met SO2 (Na2SO3, HCl) tot de oplossing ontkleurt. Een mespunt salicylzuur maakt de oplossing langer houdbaar
 • SO2 bron: 1 g Natriumsulfiet toevoegen en oplossen.Nadien 5 ml geconcentreerd     HCl   toevoegen.
 • Methanol
 • Ethanol
 • KMnO4
 • H3PO4
 • Oxaalzuur
 • Zwavelzuur
 • Geestrijke dranken
 • KMnO4/H3PO4 opl: Voeg 10g H3PO4 aan 50ml water. Los 1 g KMnO4 op in 50ml water. Meng beide oplossingen H2SO4/oxaalzuuroplossing: Los 5 g oxaalzuur op in 50ml water. Voeg hieraan voorzichtig 50ml geconcentreerde H2SO4 aan toe
2.Uitvoeren

a.Werkwijze

 1. Nummer 4 proefbuizen en plaats ze in een rek.
 2. Vul een beker van 400ml halfvol met water en enkele kooksteentjes
 3. Bereid volgende voor in proefbuizen
 4. Pipetter telkens de KMnO4/H3PO4 oplossing 2 ml toe. Laat de tubes voor 10 minuten staan.
 5. Voeg nu de H2SO4/oxaalzuur druppelsgewijs toe toe de oplossingen ontkleuren. Voeg nu het Schiff’s reagens toe tot een totaal volume van 5ml. Plaats de proefbuisjes in het heet waterbad voor 10 minuten.

b.Waarneming (+ foto’s)

3. Verklaring

In de KMnO4 oplossing wordt methanol geoxideerd tot formaldehyde. Formaldehyde reageert met de Schiff’s base tot een paarse kleur. Deze methanol is terug te vinden in brandewijnen, niet in graanjenever.Een overmaat KMnO4 wordt toegevoegd om methanol te oxideren. De oxaalzuuroplossing reduceert deze overmaat nadien.

KLIK

Aanmelden

twee × 3 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »