H10 Neerslag- en gasreacties

 

Berekeningen oplosbaarheidsproduct en beïnvloedende factoren

De app is een hulpmiddel voor het nauwkeurig schatten van concentraties opgeloste stoffen bij oplossen van vaste verbindingen met lage oplosbaarheid. Het hulpmiddel is toepasbaar op verschillende chemische evenwichtstaken, zoals zoutdissociatie tot elektrolyten, common-ioneffect, scheiding door sedimentatie en precipitatietitratie. Toepassing leidt uiteindelijke evenwichtsconcentraties van opgeloste stoffen af op basis van evenwichtsconstante (Ksp), beginconcentraties, oplosbaarheid en stoichiometrische coëfficiënten. Daarnaast berekent app het reactiequotiënt voor elke gegeven concentratie en stoichiometrie.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androVR.solubilityproducts

Oplosbaarheidstabel

Uitgebreide oplosbaarheidstabel

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chemix_chemistry_software.solubility_chart&gl=BE

 Identificatiereacties

App met periodiek systeem, kationproeven, anionproeven, pH-schalen en chemievideo’s.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ByteStudio.MyChem

Aanmelden

12 − acht =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »