H9 Organische stofklassen

Naamvorming en formules van organische stoffen

App voor inoefenen van namen en formules van organische verbindingen.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asmolgam.hydrocarbon

De app bevat 80 functionele groepen, stofklassen (amine, amide, epoxide enz.) en biomolecuulen (nucleïnezuren, koolhydraten, vetten, enz.) voor inoefenen naam- en formulevorming organische stoffen.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asmolgam.functional

Drilpakket organische verbindingen (Nederlandstalig-betalend)

https://play.google.com/store/apps/details?id=marijndillen.chemicalstructuresquiz

Organische formules met info: naamvorming, H en P zinnen, structuurformules, gevarenpictogrammen

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spel.molecolarium

Modelvoorstellingen

Molecuulmodellen bouwen in alle vormen. Met zeer veel info over eigenschappen van de stoffen!!

https://play.google.com/store/apps/details?id=club.amase.mocubed

 

De app dient voor het bouwen van moleculen. Met deze applicatie kunnen molecules ontworpen en geoptimaliseerd worden in geometrie.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alextepl.molconstr

 

Met de app kunnen moleculen in 3D bekeken, bewerkt en gebouwd worden.
Een moleculaire structuur analyseren door deze te draaien, verplaatsen en zoomen.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alextepl.molconstr

De app dient  voor het bekijken van driedimensionale weergaven van moleculen en het manipuleren ervan. De moleculen draaien , in of uit te zoomen  of de molecule te pakken. Deze structuren kunnen worden bekeken in zowel de bal-en-stick en spacefilling visualisatie.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.molviewfree

De app biedt  de mogelijkheid om moleculen te bouwen en te bekijken in 3-D, orbitalen en symmetrie-elementen te visualiseren, chemische informatie op te zoeken en eigenschappen van externe databases, en toegang te krijgen tot de modernste computationele chemieprogramma’s.

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.webmo.android.moledit

Tekenprogramma ook 3D van organische moleculen

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kingagroot.kingdraw

Structuren opstellen van organische moleculen. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alextepl.molconstr

De aapp visualiseert moleculen in 3D.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.melscience.melchemistry

Structuren en mechanismen in 3D

https://play.google.com/store/apps/details?id=www.chemtube3d.com

Reacties in organische chemie

De app dient om genoemde reacties te leren, hun mechanismen te begrijpen

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.reaxys.reactionflash

App r om  reacties te leren, hun mechanismen te begrijpen en voorbeelden te bekijken. Beslaat  meer dan 650 honderd benoemde chemie-reacties

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.reaxys.reactionflash

In de app vind je alle info over de belangrijkste functionele groepen en hun mechanismen.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turvy.organicreaction

De app  omvat ionische en moleculaire verbindingen, zuren, basen, polyatomaire ionen, koolwaterstoffen en organische functionele groepen.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.firewafer.chemistryformulas

Uitgebreide (Nederlandstalige) bespreking van de organische reactiemechanismen

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.do_apps.catalog_769

Organische reactiemechanismen via flashcards

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jacobkearns.organicchemistryflashcards

80 organische reactiemechanismen zeer uitgebreid uitgewerkt op flashcards

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.reaxys.reactionflash

De organische reactiemechanismen ingedeeld per functionele groep

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nhapp.organic

Isomeren

 

 

De onderwerpen zijn functionele groepen, structuur indeling, intermoleculaire krachten, isomeren chirale koolstofatomen en naamgeving van moleculen.

https://play.google.com/store/apps/details?id=rmit.edu.au.oliverjones&hl=nl

Alchemie Isomers

App voor voorstellen en inoefenen van de verschillende isomeren

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alchemie.isomers

 

Aanmelden

5 × 2 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »