Kwik

STOF KWIK

wolfram

STOCKBEHEER

Formule: Hg
Atoommassa: 200.59
Plaats in de stock: 11A

wikipedia

H-zinnen
H 360D-330-372-410 Kan het ongeboren kind schaden. Dodelijk bij inademing. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P-zinnen
P201-3-273-304+340 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Voorkom lozing in het milieu. Na inademing: het slachtoffer in de grisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

COS

Klein etiket
Klein etiket iPad
Groot etiket
Groot etiket iPad
MSDS-sheet

 

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »