0 items

Hoofdstuk 7 – Spellen & Film

SPELLEN

1. Wie is het?
2. Reacties tussen anorganische stoffen
3. Ketting anorganische stoffen
4. Kwartet anorganische stoffen
5. Memoryspel anorganische stoffen
6. Rad van fortuin
7. Chematic
8. Formulespel
9. Ganzenspel anorganische stoffen
10. Het slimme kaartspel

11. Kwartet samengestelde stoffen
12. Monopolyspel

 

13. Chemie erger je niet

Inventaris

Spelregels

-Vragen reeks1   reeks2  reek3  reeks4  reeks5  reeks6  reeks7

 

FILMFRAGMENTEN

Reactie metaal en niet-metaal
Reactie metaal en zuur
Oplossen ammoniak
Reactie metaaloxide
Toepassingen

 

DEMOPROEVEN

 

1. Eigenschappen van metalen
water zuurstof zoutzuur
Koper Cu Cu Cu
Ijzer Fe Fe
Goud Au
Magnesium Mg Mg Mg
Tin Sn
Calcium Ca Ca Ca
Natrium Na Na Na
Kalium K K K
Aluminium Al Al
Lood Pb Pb
Lithium Li Li Li
Rubidium Rb Rb
Strontium Sr Sr Sr
Cesium Cs
Barium Ba Ba

 

2. Reacties tussen metalen en niet-metalen
Cl2 S I2 N2 Br2
Na NaCl Na2S NaI NaBr
Cu CuCl2 CuS CuI2
Fe FeCl2 FeS FeI2 FeBr2
Zn ZnCl2 ZnS ZnI2
Mg MgCl2 MgS MgI2 MgBr2
Al AlCl3 Al2S3 AlI3 AlBr3
Li LiCl LiI Li3N
P4 PCl5 PBr3
K KCl KBr

 

3. Reacties tussen niet-metalen
O2 H2 N2 Cl2 C P4 Si S Br2
zwavel S S S S
fosfor P P P P
koolstof C C
silicium Si
waterstofgas H H H
chloorgas Cl Cl Cl S
stikstofgas N
zuurstofgas H Cl C P O S
dibroom P

Aanmelden

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »