Hexylacetaat

STOF

wolfram

STOCKBEHEER
Formule: C8H16O2
Molecuulmassa: 144,21 g/mol

H-zinnen: 226-411

Ontvlambare vloeistof en damp. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-zinnen: 210-273

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Voorkom lozing in het milieu.

Klein etiket
Klein etiket iPad

MSDS-sheet

 

EXPERIMENTEN

 

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

Aanmelden

vijf × vijf =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »