Eugenol

STOF

wolfram

STOCKBEHEER
Formule: C10H12O2
Molecuulmassa: 164,20108 g/mol 

wikipedia

H-zinnen: 317-319

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P-zinnen: 280.3-302+352

Oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.

 

Klein etiket
Klein etiket iPad

MSDS-sheet

 

 

EXPERIMENTEN

 

FILMS

 

QUIZZEN

 

SPELLEN

 

CARTOON

 

ANIMATIES SIMULATIES

 

APPS

 

WEB2.0

 

KINDEREN EN CHEMIE

Aanmelden

1 × 4 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »