Aluminiumammoniumsulfaat

STOF ALUMINIUMAMMONIUMSULFAAT

wolfram

STOCKBEHEER

EXPERIMENTEN

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

 

Formule: H2SO4
Molecuulmassa: 98.07
Plaats in de stock: 45

wikipedia

H-zinnen
H 314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P-zinnen
P 280.1+3-301+330+331-305+351+338 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.

COS

 leerkracht  leerlingen  leerlingen technisch
 geconc  +  3  3
 conc tot 15%  +  2  2
 conc tot 5%  +  1  1

Klein etiket                 Klein etiket iPad
Klein etiket 1mol/l       Klein etiket 1mol/l iPad
Klein etiket 0.1mol/l    Klein etiket 0.1mol/l iPad
Groot etiket                Groot etiket iPad
Groot etiket 1mol/l      Groot etiket 1mol/l iPad
Groot etiket 0.1mol/l   Groot etiket 0.1mol/l iPad
MSDS-sheet

wik

translate »