0 items

Initiatie – Propagatie – Terminatie

BEGRIP INITIATIE

PROPAGATIE

TERMINATIE

bron

DEFINITIE  LEERPLAN
  • initiatie: De initiatie is de eerste stap in een radicalaire reactie waarbij een  homolytische bindingsdoorbraak optreedt.
  • propagatie: De propagatie is de tweede stap in een radicalaire reactie waarbij radicalen reageren met het substraat en op deze manier nieuwe radicalen vormen.
  • terminatie: De terminatie is de derde stap in een radicalaire reactie waarbij twee radicalen met elkaar combineren.
  • wikipedia initiatie
  • wikipedia propagatie
  • wikipedia terminatie

 

 

EXPERIMENTEN

 

FILMS

Lesvideo’s:

 

Begrippen

 

QUIZZEN

 

SPELLEN

 

CARTOONS

 

ANIMATIES SIMULATIES

 

APPS

Polymeergids

Deze app is bedoeldbevat info over thermoplasten .Kunststoffen zijn een familie van materialen met bijna onbeperkte toepassingsmogelijkheden. Materialen die belangrijk zijn in een duurzame samenleving en ons dagelijks leven, die wordt beschreven in de app.

https://itunes.apple.com/be/app/plastic-guide-materials/id563599920?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thinbrick.plasticguide

Recyclageproeven kunststoffen

De app geeft info over recyclage. De app bevat info over het besparen van kunststoffen en het helpt je indirect energie te besparen!

https://itunes.apple.com/be/app/plasticlab/id1217760477?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.createappv2.plastic_lab

 

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »