Afvalspel

Printen:

 

Inhoud van het spel

 • het spelbord
 • 4 pionnen
 • een dobbelsteen (de leerkracht zorgt hier zelf voor)
 • een container
 • vragenkaartjes
 • 40 zakjes met kunststofafval

 

Doel van het spel
Je hebt de voorbije maanden 10 zakken gevuld met kunststofafval. Dit komt overeen met 50kg afval. Het wordt dringend tijd dat je dit naar het containerpark brengt zodat het naar de sorteercentra en recyclagebedrijven kan worden gebracht. Als je op weg naar het containerpark correct omspringt met je afval, mag je af en toe al eerder een zakje in de container werpen. Als je je niet aan de regels van het sorteren en recycleren houdt, word je opgezadeld met extra kilo’s afval. Je wint als je op het einde van het spel het minste aantal zakken met afval overhoudt.

Voorbereiding

 1. De klas wordt verdeeld in vier groepen. (Je kan de leerlingen ook per vier een spelbord geven zodat ze ieder individueel het spel kunnen doorlopen.
 2. Neem het spelbord en plaats in het midden de container.
 3. Schud de kaarten met de vraagjes. Leg deze, met de tekst naar beneden, op het voorziene vakje op het spelbord.
 4. Ieder groepje kiest een pion en neemt tien zakjes met afval.
 5. De pionnen plaats je op het vakje ‘Start’.
 6. Ieder groepje gooit om de beurt met de dobbelsteen. De groep die het hoogste heeft gegooid, mag beginnen. Daarna is de groep links aan de beurt.

Spelregels

 1. Als je aan de beurt bent, gooi je met de dobbelsteen. Deze geeft aan hoeveel plaatsen je je pionnetje vooruit mag zetten.
 2. Staat er een afbeelding op het vakje waarop je terecht bent gekomen, dan kijk je in de onderstaande lijst wat dit betekent en je voert de opdracht uit. Moet je een vraag beantwoorden, dan leest het groepje links van je deze voor.
 3. Als je op het containerpark aankomt, mag je twee zakjes afval in de container werpen en begin je opnieuw bij start.
 4.  Als je pech hebt, kan je de opdracht krijgen om extra zakjes afval uit de container te nemen. Liggen er geen zakjes in de container, dan heb je geluk en krijg je geen extra afval.
 5. Heb je geen zakjes met afval meer, dan speel je het spel gewoon verder. Krijg je de opdracht om zakjes in de container te werpen, dan kan je dit uiteraard niet doen en speel je het spel verder zonder afval. Krijg je de opdracht om zakjes uit de container te nemen, dan moet je dit uiteraard wel doen.

 

Spelbord
Op het spelbord is een weg uitgestippeld die de leerlingen naar het containerpark leidt. De achtergrond van het containerpark bestaat uit afbeeldingen die te maken hebben met het inzamelen, sorteren en recycleren van kunststofafval.
Het spelbord bevat verschillende soorten vakjes:
– Lege vakjes met enkel een nummer
– Vakjes met één van de volgende afbeeldingen:

Aanmelden

twaalf − 4 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »