0 items

Reactieproduct

BEGRIP REACTIEPRODUCT

http://figures.boundless-cdn.com/11687/full/coeff.gif

bron

DEFINITIE  LEERPLAN
 

EXPERIMENTEN

 

FILMS

Lesvideo’s:

Begrippen

 

QUIZZEN

 

SPELLEN

 

CARTOONS

 

ANIMATIES SIMULATIES

 

APPS

 

Balanceren van chemische reacties

Een app voor het balanceren en berekenen van chemische vergelijkingen met automatische uitbalancering tijdens invoer.,berekent de hoeveelheid van elke reactant in een gebalanceerde chemische vergelijking, chemische vergelijkingen kunnen worden opgeslagen in de lokale vergelijkingsbibliotheek.

https://itunes.apple.com/nl/app/chemical-equation-toolbox/id424479918?mt=8

App voor balanceren chemische reacties,  berekenen moleculair gewicht, structuurformule

https://itunes.apple.com/be/app/chemik-io/id1071730878?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bk.advance.chemik.pro

App bevat info voor het in evenwicht brengen van chemische reacties, manipulatie met chemische vergelijkingen, onderzoek van complexe reactiemechanismen, enthalpie (warmteafgifte / absorptie) en evenwichtsconstanten

https://itunes.apple.com/be/app/chemical-reactions/id1104653664?l=nl&mt=8

De app helpt  om een reactievergelijking in een oogwenk in balans te brengen.

https://itunes.apple.com/be/app/balance-chemical-equation/id989064043?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.upas.eqbalancer

 

Deze app behandelt de volgende onderwerpen :

– Bepaal de eigenschappen van elementen, chemicaliën en ionen
– Bereken de eigenschappen van gassen met behulp van verschillende gaswetten
– Voer stoichiometrische conversies uit voor oplossingen
– Balanceer vergelijkingen
– Bereken de enthalpie, evenwichtsconstante en theoretische opbrengst van een reactie
– Voer meer dan 45 verschillende berekeningen uit

https://itunes.apple.com/nl/app/wolfram-general-chemistry/id434841846?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wolfram.android.chemistry

Balanceren van chemische reacties

https://itunes.apple.com/nl/app/chemistry-game-hd-lite/id424640348?mt=8

De app helpt middelbare met het balanceren van chemische vergelijkingen. Deze app balanceert chemische vergelijkingen door de coëfficiënten van de ingevoerde vergelijking te geven.

https://itunes.apple.com/be/app/chemistry-equation-balancing/id1016278470?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazingalways.chemicalbalance

De app bevat een reusachtige waaier aan chemische aspecten, zowel voor berekeningen, balanceren….

https://itunes.apple.com/nl/app/ak-minilabor/id642136543?mt=8

 

De app bevat 13 soorten reacties, waaronder verbranding, dubbele substitutie en ontleding.

https://itunes.apple.com/nl/app/reaction-whiz/id561599755?mt=8

Oefeningen op balanceren van chemische vergelijkingen met behulp van een echte balans! Dit helpt om  concepten en begrippen om een ​​chemische vergelijking in evenwicht te brengen te leren kennen.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.actualconcepts.chemeqns

De app maakt het mogelijk om chemische reacties te identificeren en op te lossen. Periodiek systeem van Mendelejev en de oplosbaarheidstabel zal altijd van pas komen.

https://itunes.apple.com/be/app/chemie/id493558583?l=nl&mt=8

 

WEB2.0

 

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »