0 items

Limiterend reagens

BEGRIP LIMITEREND REAGENS

http://figures.boundless-cdn.com/11680/full/limiting-reagent.png

bron

DEFINITIE  LEERPLAN
  • limiterend reagens: Het limiterend reagens is het reagens dat tijdens een reactie volledig wordt opgebruikt.
 

EXPERIMENTEN

 

FILMS

Lesvideo’s:

 

QUIZZEN

 

 

SPELLEN

CARTOONS
 

ANIMATIES SIMULATIES

Wet van behoud van atomen

Wet behoud massa

Wet van Proust

Stoechiometrisch proces

 

APPS

Wetten bij chemische reacties

Deze app geeft aan hoe eengebalanceerde chemische vergelijking ons de stoichiometrische verhoudingen van verbindingen die betrokken zijn bij een chemische reactie weergeeft. In het echte leven werken we echter zelden met stoichiometrische hoeveelheden. Wat gebeurt er als er niet genoeg is van één reactant? De reactie stopt abrupt. Hoe bereken je de maximale hoeveelheid product die kan worden gegenereerd?
https://itunes.apple.com/nl/app/the-limiting-reactant/id602601803?mt=8

https://itunes.apple.com/be/app/beaker-by-thix/id961227503?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.thix.sciencesense.beaker

Chemist is uw draagbaar scheikundelab. Dit is het enige virtuele scheikundelab voor tablets waarmee wetenschappelijke experimenten en chemische reacties met behulp van verscheidene labinstrumenten kunnen worden uitgevoerd. Probeer de chemische stoffen te mengen door ze in bekers of in reageerbuizen te gieten.

https://itunes.apple.com/nl/app/chemist-virtual-chem-lab/id440666387?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.thix.sciencesense.chemist

https://itunes.apple.com/nl/app/stoichiometry-simulator/id317462494?mt=8

De reeks app bevatten dynamische simulaties van wetenschappelijke verschijnselen en concepten, zoals toestanden van materie, zweven en dichtheid, oplossen van suiker of zout in water, diffusiesnelheid, de wet van behoud van de mis, en de structuur van het atoom;

https://itunes.apple.com/nl/app/experience-chemistry/id777231761?mt=8

De app bevat meer dan 1600 verbindingen en alle elementen uit het periodiek systeem

https://itunes.apple.com/nl/app/chemscribe/id555273442?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sakhatech.Android.chemscribe

 

Stoichiometrie

De  app bevat info en opgaven over massa-massa, massa-volume en volume-massa-berekeningen onder standaard of niet-standaard omstandigheden

https://itunes.apple.com/be/app/chemquantifier/id1176306143?l=nl&mt=8

Stoechiometrie oefeningen

De app bevat honderden mogelijkheden om anorganische formules te schrijven, chemische vergelijkingen te schrijven en in balans te brengen en massamassaberekeningen uit te voeren.

https://itunes.apple.com/be/app/chembasics/id1155092796?l=nl&mt=8

De app dient voor het converteren tussen grammen en mollen, chemische vergelijkingen in evenwicht brengen en stoichiometrie berekeningen uitvoeren!

https://itunes.apple.com/be/app/molhole-convert-balance-stoich/id1118802755?l=nl&mt=8

 

Berekeningen uit reactievergelijkingen

Deze app behandelt de volgende onderwerpen :

– Bepaal de eigenschappen van elementen, chemicaliën en ionen
– Bereken de eigenschappen van gassen met behulp van verschillende gaswetten
– Voer stoichiometrische conversies uit voor oplossingen
– Balanceer vergelijkingen
– Bereken de enthalpie, evenwichtsconstante en theoretische opbrengst van een reactie
– Voer meer dan 45 verschillende berekeningen uit

https://itunes.apple.com/nl/app/wolfram-general-chemistry/id434841846?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wolfram.android.chemistry

Een app voor het balanceren en berekenen van chemische vergelijkingen met automatische uitbalancering tijdens invoer.,berekent de hoeveelheid van elke reactant in een gebalanceerde chemische vergelijking, chemische vergelijkingen kunnen worden opgeslagen in de lokale vergelijkingsbibliotheek.

https://itunes.apple.com/nl/app/chemical-equation-toolbox/id424479918?mt=8

Oefeningen op balanceren van chemische vergelijkingen met behulp van een echte balans! Dit helpt om  concepten en begrippen om een ​​chemische vergelijking in evenwicht te brengen te leren kennen.

https://itunes.apple.com/nl/app/gamify-balancing-chemical/id908923306?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.actualconcepts.chemeqns

Naast het verzamelen van gegevens op eigen iPad biedt SPARKvue nu de mogelijkheid om sensorgegevens te delen

https://itunes.apple.com/nl/app/sparkvue/id361907181?mt=8v

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isbx.pasco.Spark

Formules toepassen uit chemie

Synthese app over eenvoudige formules, wetten, definities en eigenschappen…

https://itunes.apple.com/be/app/ichemistry-pro-learn-revise/id927338958?l=nl&mt=8

Talrijke parameters van het complexe mengsel, zoals molariteit, molaliteit, mg / ml, opgeloste molen, enz. kunnen worden berekend op basis van aanvankelijke verstrekte gegevens, zoals: initiële molaire concentraties van de startoplossingen, aanvangsvolumes, gewenste molaire verhoudingen en extra oplosmiddelvolume (verdunning).

https://itunes.apple.com/be/app/chemical-solution-wizard/id987393752?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androVR.vrmixturecalculator

De app helpt bij de bereiding van een eenvoudige chemische oplossing door oplossen van vaste opgeloste stof en in het vinden van mollen, molecuulmassa’s en vereiste gewichten van verbindingen.

Ondersteunde concentratie-eenheden zijn molair (M), mM, uM, g / l, mg / l.

https://itunes.apple.com/be/app/chemical-solution-simple/id1080912267?l=nl&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androVR2.vrmixturecalculatorplus

 

WEB2.0

 

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »