0 items

Isotoop

BEGRIP ISOTOOP

bron

DEFINITIE  LEERPLAN
 

EXPERIMENTEN

 

FILMS

Lesvideo’s:

Begrippen:

 

QUIZZEN

  1. De relatieve massa van isotopen bepalen
  2. Het procentuele voorkomen van isotopen bepalen
  3. Isotopensamenstelling van elementen bepalen
 

SPELLEN

 

CARTOONS

 

ANIMATIES SIMULATIES

 

APPS

Radioactiviteit

 

Cover art

Een rekenmachine om radioactief verval te berekenen voor verschillende radionucliden.

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.thewrighthome.radioactivedecaycalculatorfree

 

Cover art

Kernenergie,Invloed op het menselijk lichaam,Hernieuwbare energiebronnen,Straling en nucleaire ongevallen,Kernreactor en wereldwijd Installaties,Eerste hulp voor Nucleaire Straling,Invoering,Splijtstofcyclus,Kernsplijting en kernfusie.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizmine.nuclear

Cover art

De app geeft eigenschappen van meer dan 4 000 nucliden en isomeren.

https://play.google.com/store/apps/details?id=iaea.nds.nuclides

Cover art

De app bevat een beschrijving van kerncentrales.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.do_apps.catalog_409

Vervalreeksen

Met de app  is de  vervalgrafiek van bijna elke nuclide te bekijken. De info  wordt grafisch weergegeven.

https://itunes.apple.com/nl/app/decay-tree/id1066023546?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mjdapp.decaycalcfree

 

WEB2.0

 

KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »